آخرین خبرها
 • وزارت تحصیلات عالی ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب معاونیت علمی کمیته امتحانات نتایج کانکور ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶ خزانی
 • اطلاعیه امتحان نهائی
 • تحصیل شما در دو پوهنتون:
 • گام های استوار
 • تیم های ورزشی پوهنتون طلوع آفتاب
 • تاریخچه پوهنتون طلوع آفتاب (History)
 • اطلاعیه
 • دور نمای پوهنتون طلوع آفتاب (PROSPECTUS)
 • عکس از جشن فراغت دانشجویان دانشگاه طلوع آفتاب
 • عکس از اخذ جوازنامه موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب
 • نتایج امتحان کانکور ۱۳۹۳ شعبه پل سرخ (کارته۳) رشته حقوق و علوم سیاسی
 • عکس اساتید پوهنحی حقوق و علوم سیاسی
 • تبلت جدید مایکروسافت رقیبی جدی برای آی پد
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان
 • معرفی رشته کامپیوتر