تصویر ریس موسسه

پیام رئیس مؤسس مؤسسه

جای مسرت است که پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب بعد از کار مسلسل همکاران و جلسات متنوع برای تطبیق و اجرا آماده می شود، پلان استراتیژیک یک نهاد اهداف نهایی، وضعیت استراتیژیک، ابتکارات وفعالیت ها برای به دست آوردن اهداف استراتیژیک آن نهاد را مشخص ساخته و رسیدن به هدف به آن نهاد سمت ، استقامت و حرکت مشخص را مهیا می سازد.
پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب که شما اکنون در دست دارید پلانی است که امید ها وآرزوهای کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب را که در طرح و تکمیل آن همه سهیم بودند منعکس می سازد، اگر پلان به شکل جدی تطبیق گردد مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب از این طریق اهداف دراز مدت خویش را با پیمانه بسیار بلند به دست می آورد، بناءً تقاضای من اینست که همه کادر های علمی و کارمندان محترم ادارات موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب با همان جدیت و اخلاصی که دارند برای تطبیق و رسیدن جهت عملی شدن پلان استراتیژیک گام های استوارتر ومتسحکم تر بردارند، و هنگام تطبیق فعالیت ها کیفیت کار را در نظر گرفته متوجه باشند که ایا با اجرای فعالیت های ذکرشده اهداف استراتیژیک و اهداف کوتاه مدت موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب را بدست آورده اند یاخیر؟
طبعاً هر کار وفعالیتی که با اصول و روش معیارهای بلند انجام داده شود نه تنها کامیابی و موفقیت دنیایی را به دنبال دارد بلکه این یک وجیبۀ دینی و ایمانی ملی یک انسان این کشور است، و هر فرد جامعه مکلف می باشد تا هرکار وفعالیت را در تمام بخش های زنده گی به بهترین وجه انجام می شود انجام دهند.
در آخر از الله متعال می خواهم که همۀ ما را توفیق نصیب فرماید تا از طریق تربیه اشخاص تحصیل کرده و متمایز و تقدیم آنان به جامعۀ رنجدیدۀ افغانستان که چندین دهه است بار رنج نا امنی را می کشند، بازسازی، رشد، انکشاف وپیشرفت کشور سهم خویش را ادا نمائیم.

با احترام
غلام رسول نبی زاده
مؤسس مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب