معرفی دانشگاه

معرفی مؤسسه

مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب در پایتخت کشور (کابل) در ناحیه چهارم چهاراهی ترافیک دفتر مرکزی و در کارته چهار مقابل ریاست شهادتنامه های معارف نماینده گی طلوع آفتاب در دوموقعیت مناسب تحصیلی قرار دارد. به تاریخ 26/02/1389هـ ش طی شماره مسلسل 29 وزارت تحصیلات جمهوری اسلامی افغانستان جواز رسمی شماره ثبت 53 با مجوز در سه پوهنځی (حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و تجارت و کمپیوتر ساینس) اخذ و به فعالیت خویش آغاز نموده است .

مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب با توجه به فعالیت های منظم در عرصه های تدریس، تحقیق و سهم گیری در انکشاف جامعه پا بر مرحله اعتباردهی اکادمیک گذاشت .

هدف اصلی از تأسیس این نهاد علمی، تنها تربیه و آموزش نسل جوان وطن با در نظرداشت کیفیت بلند و معیاری در چهار چوب ارزش های اسلامی و ملی بوده و می باشد تا نسل جوان این سرزمین از طریق دسترسی به تحصیلات عالی، تحقیق و پژوهش در زمینه های بهبود موارد اجتماعی، استقرار سیاسی و پیشرفت اقتصادی سهم فعال داشته باشند، زیرا اداره مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب باورمند است که پیشگامی و استقرار با تربیه، آموزش و تحصیلات با کیفیت، معیاری و با التزام به ارزشهای اسلامی و ملی، گره خورده است و تنها از همین راه تحقق می یابد.

الف – پوهنحی ها:

مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب در سال 1389 هـ ش به طور رسمی جواز سه پوهنځی ( اقتصاد و تجارت، کمپیوتر ساینس و حقوق و علوم سیاسی) را از وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا  بعد از ارزیابی های همه جانبه بدست آورد .

ب – دیپارتمنت ها:

تشکیل دیپارتمنت ها در پیش برد امور اکادمیک پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلی، نقش اساسی دارند، مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب بر علاوه ایجاد و فعال سازی دیپارتمنت های مربوطه هر پوهنځی، دیپارتمنت زبان انگلیسی را نیز ایجاد نموده است، دیپارتمنت های موجود به شرح ذیل اند:

پوهنحی اقتصاد و تجارت: دارای دو یپارتمنت ( ادره تجارت و امور مالی و بانکی)

پوهنحی کمپیوتر ساینس: دارای دو دیپارتمنت ( شبکه و دیتابیس)

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی: دارای دو دیپارتمنت ( قضاء څارنوالی واداره – دیپلوماسی)