موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب

پوهنخی اقتصاد

دیدگاه و ماموریت  

دیدگاه

آرمان واقعی این پوهنځی مجهز بودن به دانش مطابق با استندرد های ملی و بین المللی  و داشتن نقش هنجارمند در رشد و انکشاف جامعه و یافتن جایگاه و اعتبار بلند در سطح کشور و معرفی آن به عنوان یک نهاد با پرستیژ اکادمیک  و بورسیه پذیر عمده کشور از سایر نهاد ها می باشد.

 

ماموریت

پوهنځی اقتصاد تلاش دارد تا از طریق ارتقای ظرفیت های آموزشی و تحقیقاتی در عرضه خدمات علمی و مشاوره در سطح ملی، با بهره گیری از منابع دست داشته به خصوص اعضای هیئت علمی توانمند و با تاکید بر ارزش های دینی و اخلاقی به صورت مستمر به تامین نیازهای علمی و تخصصی جامعه در سطح ملی بپردازد.

نصاب دانشکده اقتصاد

جهت مشاهده نصاب دانشکده اقتصاد لطفا بالای لنک ذیل کلک کنید.

https://drive.google.com/file/d/1ZAZjhRdom6a0ssmtonn-niRvuhcyH7NU/view?usp=sharing