تحصیل شما در دو پوهنتون:

تحصیل شما در دو پوهنتون:
برای اولین بار در افغانستان جواز ترانسفر کریدت از پوهنتون طلوع آفتاب در بزرگترین پوهنتون هندوستان به امضا رسید.

ملاقات آقای محمد سمیع نبی زاده با رییس و موسس بزرگترین پوهنتون هندوستان LPU آقای اشوک میتل و محترم امن میتل رییس روابط بین الملل پوهنتون LPU جهت راه اندازی برنامه کریدت ترانسفر برای اولین بار در افغانستان , درجه تحصیلی۳+۱ که واقعا یک گام مثبت برای تضمین آینده نسل جوان افغان است محصلین می توانند بعد از سپری نمودن ۳ سال تحصیلی کریدت درسی شان را در بزرگترین پوهنتون هندوستان LPU انتقال داده بعد از سپری نمودن یکسال که معادل ۲ سمستر می باشد ۲ سند تحصیلی , یک از پوهنتون طلوع آفتاب و دیگر از پوهنتون LPU هندوستان بدست بیاورند.
01t01
01t01
01t01

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*