گام های استوار

قابل توجه فارغین صنوف دوازدهم:

۲۰۰ بورسیه تحصیلی رایگان در کشور هندوستان:

گام های استوار دستگیر اند

پوهنتون طلوع افتاب با در نظر داشت روابط اکادمیک که در سال ۱۳۹۳ با بزرگترین پوهنتون هندوستان LPU جهت تقویم اکادمیک این پوهنتون به امضا رسانیده بود اینک بزرگترین پروژه تحصیلی را با همکاری این پوهنتون برای نسل جوان راه اندازی می نماید که این پروژه تحصیلی ۲۰۱۵ دربرگیرنده ۲۰۰ بورسیه تحصیلی در بزرگترین پوهنتون هندوستان (LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY) می باشد.

تمام مصارف تحصیلی الی ختم دور لسانس از بودیجه انکشافی این نهاد پرداخت می گردد.

علاقمندان می تواند فورم بورسیه را رایگان از مرکز و نمایندگی پوهنتون طلوع آفتاب بدست بیاورند.

برای معلومات بیشتر به ویب سایت پوهنتون LPU هندوستان مراجعه نمایید. www.lpu.in

و یا به شماره دفتر معلومات پوهنتون طلوع آفتاب ۰۷۵۲۱۵۱۵۱۵ – ۰۷۸۸۹۰۰۳۲۰ در تماس شوید.

01t01

01t01

01t01

01t01

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*