بایگانی نویسنده: mohammad sami Nabizada

وزارت تحصیلات عالی ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب معاونیت علمی کمیته امتحانات نتایج کانکور ورودی سال تحصیلی ۱۳۹۶ خزانی

P0006

ادامه مطلب »

پوهحنی حقوق و علوم سیاسی امتحان نهایی سمستر بهاری سال تحصیلی ۱۳۹۶ نمایندگی کارته چهار

derr

ادامه مطلب »

پوهحنی حقوق و علوم سیاسی امتحان نهایی سمستر بهاری سال تحصیلی ۱۳۹۶ نمایندگی کارته چهار

3434344jjjjjjj

ادامه مطلب »